Öppettider mån-fre 08.00-17.00 eller enl. överenskommelse
Tel:+46 73 7881577

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Balanced by Nature Sweden AB, september 2018.

Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation), som ska stärka skyddet av personuppgifter i hela EU.

Vi på Balanced by Nature Sweden AB vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Den personliga integriteten är viktig och vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

1. Insamling av information

Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för det ändamål de är avsedda för. Dina uppgifter lagras när du ingår avtal med Balanced by Nature Sweden AB, till exempel som kund eller leverantör eller anmäler dig till prenumerationstjänst för t ex nyhetsbrev. Uppgifterna sparas främst för att uppfylla bestämmelser i bokföringslagsstiftningen samt för att kunna kontakta dig och fullfölja det avtal vi ingått i samband med bokning av kurs, coaching eller behandling. Vi kan även komma att använda dina uppgifter för direkt marknadsföring i form av mail eller pappersutskick. Du kan när som helst begära avregistrering från nyhetsbrev eller andra utskick från Balanced by Nature Sweden AB. 

1.1 Registrering av personuppgifter

När du registrerar dig hos oss via telefon, e-post, onlinebokning eller besök sparar vi dina kontaktuppgifter för att på ett effektivt sätt kunna hantera dina bokningar eller andra förekommande tjänster hos oss. Vi skickar nyhetsbrev för att informera dig om erbjudanden och aktuella händelser. Du kan alltid avregistrera dig från dessa via en länk i våra nyhetsbrev. Även utskick med post kan förekomma.

 1.2 Anmälan till nyhetsbrev.

Anmälan till våra nyhetsbrev sker på vår hemsida via ett formulär som är kopplat till vårt system för utskick av nyhetsbrev (Mailchimp). Hantering av dina uppgifter (förnamn, efternamn och mailadress) sker i detta system, men det är fortfarande vi på Balanced by Nature Sweden AB som ansvarar för dina personuppgifter. Du kan när som helst välja att avanmäla dig från våra utskick. Vår leverantör av nyhetsbrevstjänst har säkerställt säker teknik och lagring som följer GDPR.

 1.3 Cookies och Google Analytics

Vid ditt första besök på vår webbplats skickas automatiskt en s.k. cookie till din dator. En cookie är en liten textfil som innehåller information och lagras på besökarens dator. Cookies används av tekniska skäl för att du skall kunna använda webbplatsen på bästa sätt och för att registrera besöksstatistik. Du kan stänga av användningen av cookies i webbläsarens inställningar. Vi använder oss även av Google Analytics för att förbättra vår service, användarvänlighet och för att analysera hur webbplatsen används.

2. Dela med tredje part

Dina personuppgifter kommer endast att lämnas ut till tredje part om det krävs för att uppfylla åtaganden gentemot dig som kund. Det kan t ex inkludera leverantörer för att hantera transporten av beställda produkter. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

3. Lagringstid

Dina uppgifter lagras inte under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla din bokning, din intresseanmälan eller så länge vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter enligt lag. Därefter kommer dina uppgifter att raderas. Uppgifterna från aktivitetsanmälan lagras så länge avtalstid pågår och raderas därefter inom 6 månader. Intresseanmälningar lagras enbart under kontakttid med den intresserade av viss aktivitet och raderas sedan inom 3 månader såvida inte den som visat intresset själv vill att vi sparar längre tid. Om samtycke getts till fortsatt marknadsföring, tex nyhetsbrev och mailutskick, kan uppgifterna komma att sparas till dess du begär att uppgifterna ska raderas. Uppgifter i redovisnings och bokföringssystem regleras och hanteras enligt bokföringslagstiftningen.

 De IT-system Balanced by Nature Sweden AB  använder är kompatibla med bestämmelserna i GDPR.

 4. Bilder på hemsidan och publicering på sociala medier

Vi är varsamma när vi publicerar bilder på individer på hemsidan eller sociala medier. Vår policy är att inlägg som direkt identifierar en individ med namn och bild endast får göras om personen lämnat sitt samtycke till publiceringen. Vi tar ofta bilder och i vissa fall filmsekvenser vid de events som vi anordnar. Om du vill delta vid ett event men inte bli fotograferad ber vi dig meddela detta i samband med anmälan eller vid eventet så respekterar vi ditt önskemål. Vår tanke när vi väljer att publicera en bild är att den ska fylla ett syfte och inte upplevas kränkande eller utpekande för någon individ eller grupp. Om du trots detta anser att vi gjort en publicering av en bild eller ett inlägg som identifierar dig personligen och som du inte känner dig bekväm med, kontakta oss så tar vi omgående bort bilden såväl externt som internt.

5. Tillgång till information

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke beträffande vår rätt att behandla dina personuppgifter för utförande av tjänst.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@balancedbynature.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta:

Petra Henderson

petra@balancedbynature.se

Tel 0730-514785

CookieTypeDurationDescription
__utma Cookiepersistent2 yearsA persistent cookie – remains on a computer, unless it expires or the cookie cache is cleared. It tracks visitors.
__utmbsession30 mins from setupUsed to determine new sessions/visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.
__utmcsessionEnd of browser sessionNot used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit.
__utmtsession10 minsUsed to throttle request rate.
__utmvpersistent2 yearsUsed to store visitor-level custom variable data. This cookie is created when a developer uses the _setCustomVar method with a visitor level custom variable. This cookie was also used for the deprecated _setVar method. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.
__utmzpersistant6 months from set/updateStores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics.
_gapersistant2 yearsGoogle Analytics, used to distinguish users.
_gatsession1 minuteUsed to throttle request rate
_gidpersistant24 hoursUsed to distinguish users
AMP_TOKENpersisant30 seconds to 1 yearContains a token that can be used to retrieve a Client ID from AMP Client ID Service

Contact Information

Supervisory Authority

Changes to this Privacy Policy

We reserve the right to make change to this Privacy Policy.
Last modification was made .