Öppettider mån-fre 08.00-17.00 eller enl. överenskommelse
Tel:+46 73 7881577

Yoga

Yoga är så mycket mer än den fysiska träningen. Vi vill erbjuda yoga som ett komplement till den träning och den vardagen som just du har i ditt liv. Yoga som ett verktyg för ökad rörlighet, styrka, stressreduktion, läkning av skador och smärta, andning och medvetenhet. 

Yoga har spridits enormt snabbt i Sverige de senaste åren och lockar människor i alla åldrar och fysisk form. En del frågar sig om yoga är något för dem som är stela och har ont i kroppen och bland andra finns det fördomar om att yoga t ex är religion eller att det bara handlar om att sitta och sjunga “ommm”. Ingen har rätt och ingen har fel. Yoga kan genomsyra allt i livet och yoga kan vara en träningsform eller personlig utveckling. Det beror helt på vad du söker. I yogan finns något för alla.

Själva ordet yoga är sanskrit och brukar översättas med ‘att förena’. Det kan vara en förening mellan den mänskliga själen och världssjälen, yin och yang, höger och vänster, kropp och själ, aktivitet och vila, det maskulina och feminina i oss och mycket annat. Ditt förhållande till yoga kan vara praktiskt och jordnära, men också andligt och spirituellt. Det är upp till dig. 

Photo by Karolina Larsson

 

Det finns belägg för att yogan funnits i Indien i över 5000 år och det sägs att det från början handlade om fysiska övningar som skulle underlätta att sitta länge i meditation för att kunna nå upplysning eller frihet från lidande. Det var dock först under mitten på 1800-talet som intresset för yoga började vakna i väst och så småningom utvecklades olika yogaskolor och stilar med varierat fokus. De flesta skolor har dock någon blandning av fysiska positioner (asanas), andningsövningar (pranayama) och meditation/mindfulness. Det förekommer också mantrasång (chanting) särskilt inom vissa yogagrenar som t ex kundaliniyoga. 

Photo by Mark Henderson

 

Även om yogaformer har olika namn som kan vara förvirrande har de flesta fysiska yogaformer sitt ursprung i Hatha Yoga, där ‘ha’ står för solen och ‘tha’ för månen och där utövarna använder positioner och andningsövningar för att skapa balans i kropp och sinne.

 

Photo by Rawpixel

 

Min egen yogaresa sträcker sig över 25 år och började i Skottland med ‘vanlig’ hatha yoga som blev till Shadow yoga, en rörlig flytande yogaform som nästan kändes som dans men som utvecklade både styrka och flexibilitet. I Sverige har resan sedan fortsatt med Anusara, Yin, Body River, Virya, Medi, Kundalini och Restorative yoga. Vid olika tidpunkter i livet har olika lärare och stilar lockat mig, men alla har hjälpt mig på något sätt att bli mer flexibel, fri från ryggont, lära känna mig själv bättre, hitta ett inre lugn, sänka stressnivån, öka självkänslan och mycket mer.